Vervangen bruggen Westerpark en park Concordialaan

Opdrachtgever: Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Uitvoering: juli 2022 – maart 2023
Plaats: ‘s-Hertogenbosch

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

· Opruimwerkzaamheden;
· Opnemen van bovenbouw kunstwerken;
· Opnemen gesloten en elementen verhardingen;
· Verrichten van grondwerkzaamheden;
· Aanbrengen schanskorven;
· Aanbrengen van bovenbouw kunstwerken;
· Aanbrengen van elementen verharding.

Terug naar ”Projecten”