Zevenbansche Boezem Sleeuwijk

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
Hoofdaannemer: Aannemersbedrijf Huub Verlouw BV
Aanneemsom: ca. € 165.000,00 exclusief btw
Uitvoering: mei 2011 – december 2011
Plaats: Sleeuwijk

Het project is gelegen in Sleeuwijk langs de rijksweg A27 bij de afrit Werkendam/Sleeuwijk. Het gebied ligt in een bosstruweel omringd door landbouwgronden en betreft de oevers van het Afwateringskanaal Noord en de daarop aansluitende watergangen. De volgende werkzaamheden kwamen hierbij aan bod:

  • Het verrichten van natuurtechnisch grondwerk
  • Het aanbrengen van duikers
  • Het aanbrengen van stuwen
  • Het aanbrengen van hekwerken
  • Het aanbrengen van stobbenrillen
  • Het inzaaien van onderhoudspaden

Terug naar “Projecten”