WIP Groot Wilnis Vinkeveen

Opdrachtgever: Waternet
Aanneemsom: ca. € 238.000,00 exclusief btw
Uitvoering: december 2020 – april 2021
Plaats: Wilnis, Vinkeveen

Werkzaamheden bestaande uit:
• Bouw van waterbouwkundige objecten zoals stuwen en keerschotten;
• Vervanging van en aanpassen van duikers
• Baggerwerkzaamheden.

Terug naar “Projecten”