Waterplan ‘t Loo en voorbelasting De Bosrand

Opdrachtgever: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Aanneemsom: ca. € 796.000,00 exclusief btw
Uitvoering: november 2017 – maart 2018
Plaats: Leidschendam-Voorburg

Het werk bestaat conform het bestek Waterplan ’t Loo en voorbelasting De Bosrand in hoofdzaak uit:

 • Voorbereidende werkzaamheden;
 • Opruimwerkzaamheden;
 • Divers grondwerk;
 • Aanbrengen van duiker;
 • Aanbrengen van asfaltverharding;
 • Aanbrengen van elementverhardingen;
 • Diverse groenwerkzaamheden;
 • Aanbrengen van bruggen;
 • Aanbrengen van straatmeubilair;
 • Toepassen verkeersmaatregelen;
 • Bijkomende werkzaamheden.

Terug naar “Projecten”