Watergebiedsplan Wester-Amstel

Opdrachtgever: Waternet
Hoofdaannemer: Aannemersbedrijf Huub Verlouw BV
Aanneemsom: ca. € 350.000,00 exclusief btw
Uitvoering: augustus 2011 – november 2011
Plaats: Wester-Amstel

Hierbij zijn onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Het aanbrengen van een gemaal
  • Het aanbrengen van houten keerschotten
  • Het aanbrengen van oeverbescherming
  • Het uitvoeren van bagger- en grondwerk
  • Het aanbrengen van duikers en dammen
  • Het aanbrengen van gestuurde boring

Terug naar “Projecten”