Watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen

Opdrachtgever: Waternet
Hoofdaannemer: Aannemingsbedrijf Huub Verlouw BV
Aanneemsom: ca. € 121.000,00 exclusief btw
Uitvoering: maart 2012 – maart 2013
Plaats: Vinkeveen

Het uit te voeren werk is gelegen in de Polder Groot Wilnis Vinkeveen in de gemeenten De Ronde Venen en de gemeente Stichtse Vecht. De volgende werkzaamheden vonden plaats:

  • Het verrichten van sloopwerkzaamheden
  • Het aanbrengen van damwanden
  • Het uitvoeren van bagger- en grondwerk
  • Het bouwen van betonnen bruggen
  • Het aanbrengen van duikers en dammen
  • Het aanbrengen van gestuurde boringen.

Terug naar “Projecten”