Waterberging Almkerk Noord

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
Hoofdaannemer: Aannemingsbedrijf Huub Verlouw BV
Aanneemsom: ca. € 196.000,- exclusief btw
Uitvoering: oktober 2013 – januari 2014
Plaats: Almkerk

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Aanbrengen palen afrastering
  • Egaliseren en profileren onderhoudspaden
  • Talud herstellen en afwerken
  • Trekenstangen aanbrengen dam met duiker

Terug naar “Projecten”