Vervangen duikers en stuwen Werkendam

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
Uitvoering: juli 2018 – juli 2019
Plaats: Werkendam

Werkzaamheden bestaande uit:
• Voorbereidende werkzaamheden;
• Het opbreken van asfalt; 
• Het aanbrengen van asfalt;
• Het verrichten van grondwerk; 
• Het opvangen van kabels en leidingen; 
• Het slopen van duikers en stuwen;
• Het aanbrengen van betonnen rechthoekige duikers en stuwputten;
• Het aanbrengen van schuiven;
• Het aanbrengen van stuwen incl. aandrijvingen; 
• Het aanbrengen van een vispassage;
• Het aanbrengen van damwanden.

Het betreft specialistische waterbouwkundige werken op 5 verschillende locaties, waarbij iedere locatie maatwerk vraagt. Dit zowel in voorbereiding, voorzieningen, bereikbaarheid en uitvoering.

Terug naar “Projecten”