Stuw Papendrecht

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
Aanneemsom: ca. € 175.000,00 exclusief btw
Uitvoering: juni 2018 – augustus 2018
Plaats: Papendrecht

Werkzaamheden bestaande uit:

  • Groenvoorzieningen;
  • Grondwerkzaamheden;
  • Baggerwerkzaamheden;
  • Sloopwerkzaamheden;
  • Kunstwerken: stuwconstructie;
  • Automatisering;
  • Damwand en beschoeiing.

Terug naar “Projecten”