Renoveren sliblagunes DFI Naardermeer

Opdrachtgever: Waternet
Hoofdaannemer: Aannemingsbedrijf Huub Verlouw BV
Aanneemsom: ca. € 122.000 exclusief btw
Uitvoering: februari 2019 – maart 2019
Plaats: Muiderberg

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
• Inrichten overslaglocatie; 
• Aanbrengen vloeistofdichte folie; 
• Aanbrengen drains, en leidingwerk; 
• Maken waterdichte leidingdoorvoeren door folie; 
• Herstelwerk aan bestaand leidingwerk;
• Ophogen kades met klei.

Terug naar “Projecten”