Renovatie stuwen

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
Aanneemsom: ca. € 3.060.000,00 exclusief btw
Uitvoering: 2015 – 2020
Plaats: beheersgebied van WSRL

Het werk bestaat conform het bestek Renovatie stuwen 2015 – 2020 in hoofdzaak uit:

  • Leveren en aanbrengen van betonnen L-wandstuwen en stuwputten;
  • Leveren en aanbrengen van regelwerken;
  • Leveren en aanbrengen stortebedden;
  • Leveren en aanbrengen van diverse stuw toebehoren;
  • Bijkomende werkzaamheden.

Terug naar “Projecten”