Raamovereenkomst Natuurvriendelijke Oevers Fase 1

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
Aanneemsom: ca. € 789.000,00 exclusief btw
Uitvoering: januari 2019 –  juni 2020
Plaats: beheersgebied van Waterschap Rivierenland

De werkzaamheden uit deze raamovereenkomst hebben voornamelijk betrekking op:

  • Voorbereidende werkzaamheden (per deelopdracht): het uitvoeren van onderzoeken en metingen; het uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden; het berekenen van hoeveelheden;
  • Voorzieningen en opruimwerk: toepassen van rij- en transportvoorzieningen; tijdelijk opnemen en terugplaatsen van afrasteringen en hekwerken; verwijderen of opnemen van leidingwerken; verwijderen van groenvoorzieningen;
  • Grondwerk: het waar nodig onder begeleiding (van ecoloog, archeoloog, CE-deskundige of DTA-er) ontgraven van boven- en ondergrond uit natuurvriendelijke oevers; het vervoeren en verwerken of afvoeren van vrijgekomen grond;
  • Bijkomende werkzaamheden: ter beschikking stellen van personeel en materieel; bijkomende werkzaamheden (projectbord, schoonhouden wegen, verkeersvoorzieningen e.a.).

Terug naar “Projecten”