Park Vijfhuizen en Fietspad Plesmanhoek-Vijfhuizerweg

Opdrachtgever: Stichting Mainport & Groen
Hoofdaannemer: Aannemingsbedrijf Huub Verlouw BV
Aanneemsom: ca. € 657.800,00 exclusief btw
Uitvoering: mei 2013 – juni 2014
Plaats: Vijfhuizen

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Het verrichten van terrein- en opbreekwerkzaamheden
  • Verwijderen van asbesthoudende verharding en vervuilde grond
  • Het uitvoeren van grondwerkzaamheden
  • Het aanbrengen van diverse elementen ten behoeve van waterbeheersing
  • Het aanbrengen van wegverhardingen
  • Het aanbrengen van terreininrichting en groenvoorzieningen
  • Het bouwen van een brug

Terug naar “Projecten”