Kavelaanvaarding en natuurbouw Weerijs-Zuid

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Combinatie: J. van den Brand BV
Aanneemsom: ca. € 4.985.000,00 exclusief btw
Uitvoering: september 2015 – april 2017
Plaats: Weerijs-Zuid

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • Werkzaamheden t.a.v. conventionele explosieven;
 • Verrichten van sloopwerk;
 • Graven, vervoeren en verwerken grond;
 • Verrichten van werkzaamheden t.b.v. natuurbouw;
 • Aanbrengen drainage;
 • Bouwen bruggen, onderleiders, inlaten en stuwen;
 • Verwerken van asfalt;
 • Plaatsen terreinafscheidingen;
 • Inzaaien;
 • Bijkomende werkzaamheden;
 • Plantwerkzaamheden;
 • Aanbrengen bestratingen;
 • Verwerken verhardingsfunderingsmaterialen;
 • Leggen duikers;
 • Verwerken van zand;
 • Ontgraven, vervoeren verontreinigde grond;
 • Opschonen watergangen;
 • Verrichten diverse opruimingswerkzaamheden.

Terug naar “Projecten”