Integrale aanpak Tonnekreek

Opdrachtgever: Waterschap Brabantse Delta
Hoofdaannemer: Aannemingsbedrijf Huub Verlouw BV.
Aanneemsom: ca. € 728.000,- exclusief btw
Uitvoering: augustus 2008 – maart 2009
Plaats: Moerdijk

Het project is gelegen in de gemeente Moerdijk bestaande uit vier trajecten. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Verwijderen van verhardingen
  • Natuurtechnisch graven van oevers en poelen
  • Aanbrengen van verhardingen
  • Aanbrengen van faunavoorzieningen
  • Aanbrengen van groen

Terug naar “Projecten”