Inrichting EHS en EVZ Baarle-Nassau Oost

Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied, regio Zuid
Hoofdaannemer: Aannemersbedrijf Huub Verlouw BV
Aanneemsom: ca. € 165.000,00 exclusief btw
Uitvoering: februari 2012 – mei 2012
Plaats: Baarle-Nassau

Voor Dienst Landelijk Gebied heeft Aannemersbedrijf Huub Verlouw BV het project Inrichting EHS en EVZ Baarle-Nassau Oost uitgevoerd. In hoofdzaak bestonden de werkzaamheden uit grondverzet, met uiteraard daarbij behorende werkzaamheden:

  • Opschonen watergangen
  • Het ontgraven, vervoeren en verwerken grond, ca. 16.000m3
  • Het leveren en aanbrengen van duikers
  • Het leveren en aanbrengen van afrastering, totale lengte ca. 8 km
  • Het aanbrengen van beplanting

Terug naar “Projecten”