Inrichting buitenruimte Zorglandgoed Bloemendaal

Opdrachtgever: Lekstede Wonen
Aanneemsom: € 244.700,00 exclusief btw
Uitvoering: februari 2022 – april 2022
Plaats: Vianen

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

• Aanbrengen van een toegangsweg met parkeerplaats;
• Graven wadi, verwerken gronddepot rondom gebouwen en landgoed;
• Aanbrengen 3 wandelbruggen;
• Aanbrengen buitenruimte van gebouwen, bestaande uit verharding en beplanting;
• Realiseren landgoed.

Terug naar “Projecten”