Herontwikkeling van de visvijver / ijsbaan te Sleeuwijk

Opdrachtgever: Gemeente Altena
Aanneemsom: ca. € 415.000,00 exclusief btw
Uitvoering: november 2021 – april 2022
Plaats: Sleeuwijk

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

•  Voorbereidende en opbreekwerkzaamheden;
•  Grondwerken;
•  Duikers en leidingen;
•  Verhardingen;
•  Waterbouwkundige voorzieningen;
•  Groenvoorzieningen;
•  Werk van algemene aard.

In opdracht van Gemeente Altena zijn werkzaamheden uitgevoerd m.b.t. de herontwikkeling van de visvijver/ijsbaan te Sleeuwijk. De vijver is gekoppeld aan het nabijgelegen oppervlaktewater om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Om deze oplossing te laten functioneren is een waterpeilverlaging nodig in drie stappen van 10cm per jaar. Door deze verlaging zal er bij extreem weer meer ruimte zijn voor de berging van het water. Dit alles is uitgevoerd in combinatie met kwaliteitsverbeteringen rondom de visvijver.

Terug naar “Projecten”