Herinrichting waterplan Essesteijn

Opdrachtgever: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Hoofdaannemer: Aannemingsbedrijf Huub Verlouw BV
Aanneemsom: ca. € 700.000,00 exclusief btw
Uitvoering: februari 2011 – mei 2012
Plaats: wijk Essesteijn, Voorburg

Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben wij in de wijk Essesteijn te Voorburg diverse werkzaamheden uitgevoerd.

  • Grondwerk ca. 11.000 m3
  • Het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers
  • Het verwijderen van beschoeiing, diverse uitvoeringen
  • Aanbrengen keermuren
  • Aanbrengen bruggen tbv fietsers en voetgangers, totaal 7 stuks met diverse overspanningen
  • Het aanbrengen van verhardingen, uitgevoerd met stenen en asfaltverhardingen
  • Het leveren en aanbrengen van beplanting

Terug naar “Projecten”