Herinrichting Gouwakker Hedel

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
Uitvoering: september 2020
Plaats: Hedel

Werkzaamheden bestaande uit:
• Voorbereidende werkzaamheden;
• Opruimwerkzaamheden;
• Grondwerk, werkzaamheden i.v.m. NGE’s, ontgraven waterberging;
• Diverse verhardingen;
• Aanbrengen van constructies, boomeiland, damwand en vlonder;
• Terreininrichting, aanbrengen speelvoorziening en diverse straatmeubilair;
• Groenvoorzieningen.


Terug naar “Projecten”