Gemaal en vrijvervalduiker Hurwenen

Opdrachtgever: De Vries & Van De Wiel
Hoofdaannemer: Aannemingsbedrijf Huub Verlouw BV
Aanneemsom: ca. € 32.000,00 exclusief btw
Uitvoering: November 2014 – maart 2015 
Plaats: Hurwenen

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • het verrichten van grondwerkzaamheden
  • het aanbrengen van houten damwanden
  • het aanbrengen van betonnen duikers
  • het aanbrengen van een gemaal
  • het aanbrengen van een kantelstuw
  • het aanbrengen van leuningen

Terug naar “Projecten”