EVZ Kraggeloop en Ecoduiker Moerstraatsebaan

Opdrachtgever: Gemeente Bergen op Zoom
Uitvoering: november 2019 – januari 2020
Plaats: Bergen op Zoom

Werkzaamheden bestaande uit:

 • verwijderen van beplantingen;
 • verwijderen van brug;
 • ontgraven, vervoeren en verwerken van grond;
 • verwijderen bestaande duikers;
 • aanbrengen duikers;
 • aanbrengen van cascade/stuwen;
 • aanbrengen afrastering;
 • grondbewerking;
 • inzaaien terrein;
 • het verrichten van opruimwerkzaamheden;
 • het aanbrengen van ecoduiker;
 • het aanbrengen van damwanden;
 • het aanbrengen van funderingsmaterialen;
 • het aanbrengen van asfalt;
 • het uitvoeren van inrichtingswerken;
 • het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Terug naar “Projecten”