Dempen haven inclusief plaatsen damwand Brabanthallen

Opdrachtgever: N.V. M.E.I.
Combinatie: Aannemingsbedrijf J. den Boer BV
Directie: Kragten
Uitvoering: september 2021 – september 2022
Plaats: ‘s-Hertogenbosch

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

• Verwijderen stalen en houten aanmeerpalen in haven;
• Ombouwen bestaande uitstroomvoorziening;
• Aanleg overstortriool;
• Aanbrengen damwand;
• Saneren waterbodem (IBC-maatregel) Betreft het afdekken van een verontreinigde sliblaag met grond, afvoer van verontreinigd materiaal is niet van toepassing;
• Dempen haven.

Het project ‘Dempen haven inclusief plaatsen damwand’ is onderdeel van het totale werk met als doel het dempen van de industriehaven nabij de Brabanthallen om hier parkeergelegenheid en een nabijgelegen park te kunnen realiseren.

Omdat er verontreinigde slib in de industriehaven zit, hebben we de risico’s en uitvoeringsmethodes in kaart gebracht. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen de verontreinigde slib af te dekken met een laag zand. Dit hebben we uitgevoerd met behulp van een spoeiponton. De essentie van deze techniek is het aanbrengen van een laag zand zonder eerst de baggerspecie te verwijderen. Het zand wordt op de bagger laag gesproeid en dekt deze af als een deken. De bagger laag zal consolideren en dit draagt direct bij aan de stabiliteit. Nadat de verontreinigde slib is afgedekt met een laag zand wordt de verdere haven opgehoogd met circa 60.000 m3 zand.

Het project is gestart in september 2021 en zal in september 2022 worden afgerond. Als resultaat zal de Brabanthallen een extra capaciteit van circa 1000 parkeerplaatsen hebben en een aangrenzende strook met een mooi wandelpark.

Terug naar “Projecten”