De Bruuk watergangen Natura 2000

Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf J. den Boer B.V.
Uitvoering: december 2020 – juli 2021
Plaats: Groesbeek

Werkzaamheden bestaande uit:

  • maaien, verwijderen begroeiing;
  • verwijderen kunstwerken (duikers, stuwen, betonbekleding);
  • Aanbrengen van diverse duikers;
  • Aanbrengen van wandelbruggen;
  • Aanbrengen van beschoeiing;
  • Opbreken bestrating;
  • Opsporen en opvangen kabels en leidingen;
  • Aanbrengen oeverbescherming.

Terug naar ”Projecten”