Baggerwerkzaamheden Oss Noordwest

Opdrachtgever: Gemeente Oss
Hoofdaannemer: Kurstjens BV
Uitvoering: januari 2019 – maart 2019
Plaats: Oss

Werkzaamheden bestaande uit:

• in- en uitpeilen te baggeren watergang; 
• baggeren watergang; 
• afvoeren baggerspecie; 
• dunnen begroeiing;
• verwijderen beschoeiing.

Terug naar “Projecten”