Alm Biesbosch WSRL

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
Hoofdaannemer: Aannemingsbedrijf Huub Verlouw BV
Aanneemsom: ca. € 144.670 exclusief btw
Uitvoering: november 2013 – september 2014 
Plaats: Waardhuizen, Woudrichem, Babyloniënbroek, Veen

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • het verrichten van opruimingswerkzaamheden
  • het verrichten van grondwerkzaamheden
  • het aanbrengen van houten damwanden
  • het aanbrengen van een overstortput met kantelstuw
  • het aanbrengen van betonduikers
  • het aanbrengen van een L-wand met kantelstuw
  • het aanbrengen van Peilschalen in het Rayon Alm en Biesbosch

Terug naar “Projecten”