Aanleg Waterspoorpark Voorburg

Opdrachtgever: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Hoofdaannemer: Aannemingsbedrijf Huub Verlouw BV
Aanneemsom: ca. € 500.000,00 exclusief btw
Uitvoering: juni 2012 – november 2012
Plaats: Voorburg

Het waterspoorpark is aangelegd in Voorburg langs de spoorbaan Den Haag-Amsterdam in opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Voor dit project hebben wij de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Het verrichten van opbreekwerkzaamheden
  • Het verrichten van grondwerkzaamheden
  • Het verrichten van rioleringswerkzaamheden
  • Het aanbrengen van asfaltverhardingen
  • Het aanbrengen van elementenverhardingen
  • Het verrichten van plantwerkzaamheden

Terug naar “Projecten”