Stuw Bergen op Zoom

Opdrachtgever: Bergen op Zoom
Hoofdaannemer: Aannemingsbedrijf Huub Verlouw BV.
Aanneemsom: ca. € 80.000,- exclusief btw
Uitvoering: 2009
Plaats: Bergen op Zoom

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Aanbrengen stalen damwand
  • Aanbrengen structuur betonoppervlak
  • Aanbrengen leuning
  • Aanbrengen betonblokkenmat-kabelmat
  • Aanbrengen beschoeiingselementen

Terug naar “Projecten”