CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder
Het verbruik van fossiele brandstoffen heeft nadelige gevolgen voor het klimaat, het milieu en de energievoorzieningszekerheid. Er is wereldwijde consensus over het feit dat het mondiale klimaat verandert en dat de toename van de uitstoot van broeikasgassen daar zeer waarschijnlijk de oorzaak van is. Over de hele wereld nemen overheden en bedrijven dan ook hun verantwoordelijkheid om deze uitstoot te verminderen. Ook Verlouw Ammerzoden BV is zich bewust van haar klimaatimpact en wil zich inzetten voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van de werkzaamheden, om zo ook voor de externe belanghebbenden de uitstoot van CO₂ te beperken. Verlouw Ammerzoden BV vindt duurzaam ondernemen belangrijk en zet zich actief in om zowel de milieuonvriendelijke effecten op kantoor, de werkplek en ook voor de buitenwereld zoveel mogelijk te beperken en het terugdringen van de CO2-uitstoot serieus aan te pakken.

Verlouw Ammerzoden BV heeft zich in november 2018 laten certificeren voor de CO2-prestatieladder niveau 3. Om dit te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat er inzicht is in het energieverbruik en dat er reductiedoelstellingen opgesteld worden om de CO2 uitstoot te verminderen. Aannemingsbedrijf Huub Verlouw heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies en op die manier inzicht verkregen in haar CO2-uitstoot per energiestroom, op basis hiervan zijn de doelstellingen opgesteld. Er zijn verschillende reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstellingen te kunnen behalen.

Naast het bepalen van onze CO2- footprint en de reductiedoelstellingen nemen wij ook deel aan het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’ van Cumela, wat ons zal helpen rond de reductie van CO2. Om de CO2 uitstoot te kunnen verminderen dienen de reductiedoelstellingen intern en extern gecommuniceerd te worden. De gehele organisatie voert een actief beleid om zowel binnen als buiten het bedrijf de CO2-uitstoot te reduceren.

Wij zullen periodiek documenten op onze website plaatsen die betrekking hebben op de CO2-Prestatieladder. Voor meer informatie over CO2-prestatieladder en de richtlijnen kunt u kijken op: http://www.skao.nl/.

Documenten
2017:
Energie Management Actieplan Verlouw Ammerzoden BV
Emissie inventaris Verlouw Ammerzoden BV
Communicatieplan Verlouw Ammerzoden BV
Sector- en keteninitiatieven Verlouw Ammerzoden BV
CO2 Footprint 2017
Certificaat

2018:
Evaluatie doelstellingen versie 19.1 2e halfjaar 2018

Energie Management Actieplan Verlouw Ammerzoden BV
Emissie inventaris Verlouw Ammerzoden BV

Communicatieplan Verlouw Ammerzoden BV
CO2 Footprint 2018

2019:
Evaluatie doelstellingen versie 19.2 1e halfjaar 2019
CO2 Footprint 1e helft 2019 (januari t/m juni 2019)
Evaluatie doelstellingen versie 19.3 2e halfjaar 2019
CO2 Footprint 2e helft 2019 (juli t/m december 2019)

Energie Management Actieplan Verlouw Ammerzoden BV
Emissie inventaris Verlouw Ammerzoden BV
Communicatieplan Verlouw Ammerzoden BV
CO2 Footprint 2019

2020:
Evaluatie doelstellingen 1e halfjaar 2020
CO2 Footprint 1e helft 2020 (januari t/m juni 2020)
Evaluatie doelstellingen 2e halfjaar 2020
CO2 Footprint 2e helft 2020 (juli t/m december 2020)

Energie Management Actieplan Verlouw Ammerzoden BV
Emissie inventaris Verlouw Ammerzoden BV
Communicatieplan Verlouw Ammerzoden BV
CO2 Footprint 2020

2021:
Certificaat
Evaluatie doelstellingen 1e halfjaar 2021
CO2 Footprint 1e helft 2021 (januari t/m juni 2021)
Evaluatie doelstellingen 2e halfjaar 2021
CO2 Footprint 2e helft 2021 (juli t/m december 2021)

Energie Management Actieplan Verlouw Ammerzoden BV 
Emissie inventaris Verlouw Ammerzoden BV
Communicatieplan Verlouw Ammerzoden BV
CO2 Footprint 2021

2022:
Evaluatie doelstellingen 1e halfjaar 2022
CO2 Footprint 1e helft 2022 (januari t/m juni 2022)
Evaluatie doelstellingen 2e halfjaar 2022
CO2 Footprint 2e helft 2022 (juli t/m december 2022)

Energie Management Actieplan Verlouw Ammerzoden BV 2023
Emissie inventaris Verlouw Ammerzoden BV
Energiebeoordeling Verlouw Ammerzoden BV 2022
Communicatieplan Verlouw Ammerzoden BV
CO2 Footprint 2022

2023:
Evaluatie doelstellingen 1e halfjaar 2023
CO2 Footprint 1e helft 2023 (januari t/m juni 2023)