Inrichting Bovenlanden Kromme Mijdrecht

Opdrachtgever: Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten
Uitvoering: juli 2022 – oktober 2022
Aanneemsom: ca. €205.000,00 excl. BTW
Plaats: Woerdense Verlaat

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

• Aanbrengen onderhoudspad van halfverharding
• Graven van watergangen
• Plaggen percelen
• Verwerken van vrijkomende grond
• Aanbrengen dammen en duikers
• Aanleg natuurvriendelijke oevers

Terug naar ”Projecten”